Nummer Omschrijving Aantal
FX1113 Friendtex hangers 1
FX1114 Friendtex hangers broeken 1
FX1115 ONCE hangers 1
FX1116 ONCE hangers broeken 1
FX1117 Rek 1
FX1118 Kledinghoezen 1
FX1123 BE bestelbon klant 100
FX1124 Balpennen 50
FX1125 Plastieken draagtassen 25 
FX1126 Collectietas op wielen 1
FX1226 Inpakzakje SMALL 100
FX1227 Inpakzakje LARGE 100
FX1403 Catalogus AW18 15
FX1410 Mini Flyer AW18 100
FX1411 Flyer 30 BE AW18 1